Image for post
Image for post
Joey bij de watervallen in Chiang Mai, Thailand

Een vrolijke blik, een open houding en een aanstekelijke lach. Dat is Joey.

Joey Frankhuisen is een 20 jarige student, geboren in Utrecht en woont momenteel met zijn moeder in Woerden. Zijn vader woont in Utrecht. Joey’s ouders zijn uit elkaar gegaan toen hij 15 was. Veel kinderen in Nederland groeien op met gescheiden ouders, maar de situatie van Joey is een stuk genuanceerder.

“Als ik het over mijn vader heb, heb ik het niet over mijn biologische vader. Die woont namelijk in Spanje en ken ik niet. Mijn moeder heeft vroeger in Spanje gewoond en had een relatie met…


Robin Josso is een Nederlandse journaliste die woont en werkt in Oeganda. Ze is hier voor een stage tijdens de opleiding journalistiek terecht gekomen en eigenlijk nooit meer weggegaan. Robin werkt voor de nationale televisie en maakt reportages voor het nieuws in Oeganda. Wij spraken haar over het doen van interviews.

Image for post
Image for post
Robin als presentatrice in Oeganda

Wat voor soort interviews doe je vaak?

Op dit moment werk ik voor het nieuws. Denk aan de NPO1 van Oeganda. Hier werk ik vooral aan het ‘harde nieuws’ en achtergrondverhalen. Zo ben ik bijvoorbeeld laatst bij een vluchtelingenkamp geweest voor een reportage. Dan interview ik verschillende mensen over…

Lizzy Stilma

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store